אירוע שלג בפסח וביום העצמאות - 2015

מתוך אקלימוס

חודש אפריל 2015 היה חודש מאוד קר, והטמפרטורות היו מאוד נמוכות וחריגות לחודש זה. ב-10 באפריל נכנס גל קור חזק לישראל שהיה מלווה בגשם ובקור מאוד חריג לתקופה. בחרמון נמדדה טמפרטוה נמוכה מ-0 מעלות צלזיוס באותו לילה. למחרת 11 באפריל נהיה יותר קר ושלג כבד כבר ירד באתר החרמון. ב-12 באפריל נהיה אף יותר קר והשלג הגיע גם לצפון רמת הגולן וההרים הגבוהים. אירוע זה לא היה יחיד בעשור, בשנת 2019 ירד שלג במשך ארבע ימים בערך כאמור והיה באותה תקופה כמו זו - פסח. באותו חודש אפריל ירד גם שלג ביום ה-23 לחודש שיצא ביום העצמאות. אירוע שלג כזה לא היה זכור הרבה שנים ולתקופה זו, הוא נדיר ביותר. אפשר לסכם את חודש זה כחודש קר מאוד ברובו שהסתיים בימים האחרונים מאוד חם. Page Title ***