אקלימוס:מעלים

מתוך אקלימוס

מעלים הוא משתמש בעל הרשאה שקיבל מהבירוקרטים שיכול להסתיר גרסאות ולצפות ביומנים פרטיים כגון יומן בדיקת משתמשים.