אקלימוס:מפעיל מערכת

מתוך אקלימוס

מפעיל מערכת הוא עורך בעל גישה לתכונות טכניות מסוימות המשמשות לתחזוקת האתר, ובהן למחוק דפים, להגן עליהם, לחסום עורכים אחרים, כמו גם לשחזר את כל הפעולות הללו. המפעיל רשאי לבצע פעולות אלה אך ורק לפי מדיניות אקלימוס בנושאים אלה.

הרשאת מפעיל ניתנת לתקופה של שלוש שנים. מפעילי מערכת שהשלימו שלוש שנות שירות ומעוניינים להמשיך בתפקידם, רשאים לפתוח דיון במפעיל נולד. אחרת, יסירו הרשאתם. עורך שסבור שמפעיל אינו ראוי להרשאה זו רשאי לבקש הסרתה אך ורק בהתאם לנוהל ביטול הרשאה.

אין לראות במפעילי מערכת סמכות באתר, בכל הנוגע לתכנים, למדיניות, לנהלים ולקבלת החלטות. החלטות בנושאים אלה מתקבלות בהצבעה דמוקרטית, שבה לכל העורכים מהחבורה אותה זכות הצבעה. המפעילים עוסקים בתחזוקת האתר ובהגנה עליו מפני השחתה.

הפעילות המיוחדת למפעילי מערכת מתועדת ביומנים אחדים.

מינוי מפעיל מערכת

הרשאת מפעיל מערכת יקבל בדרך כלל עורך מהחבורה המתמצא היטב בעריכת אקלימוס ומכיר את הנהלים העקרוניים של האתר, ופעילותו כמשתמש רשום במשך לא פחות מחודש כולל לפחות 50 עריכות במרחב הערכים ובמרחבים המשיקים לו והוכיחה את התאמתו לתפקיד. ניתן להציע מפעילי מערכת חדשים בדף מפעיל נולד לאחר קבלת אישור מהמועמד לתפקיד. ההחלטה הסופית על מינוי המפעילים החדשים מצויה בידיהם של הביורוקרטים, אשר רשאים אך לא חייבים למנות למפעילים מועמדים שזכו לתמיכה של לפחות 60% מהמצביעים בדף מפעיל נולד.