הרשאות משתמש

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בהרשאות של המשתמש מערכת (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: בירוקרטים, בודקים, דיילים, עורכי ממשק, חסיני חסימות IP, יוצרי חשבונות, מנטרים, משתמשים מאומתים, מייבאים בין־אתריים, צוות טכני, מעלימים, מפעילי מערכת, בדוקי עריכות אוטומטיות, עורכי וידג'טים

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

 • 16:40, 25 בפברואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, משתמש מאומת, מייבא בין-אתרים, צוות טכני, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, משתמש מאומת, מייבא בין-אתרים, צוות טכני, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, עורך וידג'טים וגם דייל
 • 20:18, 24 בפברואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, עורך וידג'טים, יוצר חשבונות, משתמש מאומת, מייבא בין-אתרים וגם צוות טכני
 • 16:30, 22 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, עורך וידג'טים וגם חסין חסימות IP
 • 12:38, 4 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בוט, בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים
 • 21:07, 3 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בוט (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), בירוקרט (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), בודק (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), עורך ממשק (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), מנטר (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), מעלים (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), מפעיל מערכת (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), בדוק עריכות אוטומטית (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020) וגם עורך וידג'טים (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020) ל־בוט, בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים
 • 21:06, 3 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), בודק (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), עורך ממשק (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), מנטר (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), מעלים (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), מפעיל מערכת (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), בדוק עריכות אוטומטית (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020), עורך וידג'טים (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020) וגם בוט (זמני, עד 21:06, 4 בדצמבר 2020)
 • 21:03, 3 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, מנטר, עורך וידג'טים וגם בודק
 • 18:43, 16 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, עורך ממשק וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט, עורך ממשק, מפעיל מערכת וגם מעלים (לא כולל בהרשאת בירוקרט)
 • 16:46, 16 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, עורך ממשק וגם מפעיל מערכת
 • 16:46, 16 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בוט, בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים
 • 16:14, 16 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, בודק, עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, עורך וידג'טים וגם בוט (זמני)
 • 22:22, 15 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, עורך וידג'טים, מנטר וגם בודק
 • 20:06, 15 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת, עורך וידג'טים וגם בדוק עריכות אוטומטית
 • 13:49, 15 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת וגם עורך וידג'טים
 • 15:07, 11 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט, מעלים, מפעיל מערכת וגם עורך ממשק
 • 13:50, 11 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט, מפעיל מערכת וגם מעלים
 • 11:52, 11 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט ל־בירוקרט וגם מפעיל מערכת
 • 11:52, 11 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט
 • 11:51, 11 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־בירוקרט, עורך ממשק, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־בירוקרט וגם מפעיל מערכת
 • 19:58, 10 בנובמבר 2020 Yairman שיחה תרומות שינה את ההרשאות של מערכת מ־(כלום) ל־מפעיל מערכת, עורך ממשק, בירוקרט וגם מעלים (מנהל האתר)