הרשאות משתמש

מתוך אקלימוס
בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בהרשאות של המשתמש Neriah (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: בוטים, עורכי ממשק, צוות טכני, מפעילי מערכת

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

 • 22:09, 12 במאי 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־עורך ממשק, צוות טכני וגם מפעיל מערכת ל־עורך ממשק, צוות טכני, מפעיל מערכת וגם בוט
 • 22:06, 12 במאי 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־מפעיל מערכת ל־מפעיל מערכת, עורך ממשק וגם צוות טכני
 • 09:44, 15 באפריל 2021 Eitanbb שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־עורך ממשק, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, מפעיל מערכת וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־מפעיל מערכת
 • 17:37, 14 באפריל 2021 Neriah שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־עורך ממשק, חסין חסימות IP וגם מפעיל מערכת ל־עורך ממשק, חסין חסימות IP, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, מנטר וגם יוצר חשבונות
 • 17:10, 21 במרץ 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בוט, בירוקרט, בודק, דייל, עורך ממשק, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, משתמש מאומת, מייבא בין-אתרים, צוות טכני, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־עורך ממשק, חסין חסימות IP וגם מפעיל מערכת
 • 10:41, 18 במרץ 2021 Neriah שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־דייל, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־דייל, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, בדוק עריכות אוטומטית, בוט, מפעיל מערכת, עורך ממשק, בירוקרט, מעלים, משתמש מאומת, מייבא בין-אתרים, צוות טכני, עורך וידג'טים וגם בודק
 • 10:34, 18 במרץ 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, בדוק עריכות אוטומטית וגם דייל
 • 23:35, 17 במרץ 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־דייל, חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר וגם בדוק עריכות אוטומטית
 • 22:42, 17 במרץ 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־חסין חסימות IP, יוצר חשבונות, מנטר, בדוק עריכות אוטומטית וגם דייל
 • 17:56, 25 בפברואר 2021 מושך בשבט שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־(כלום) ל־בדוק עריכות אוטומטית, מנטר, חסין חסימות IP וגם יוצר חשבונות
 • 13:09, 24 בפברואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־עורך ממשק, מנטר, מעלים וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־(כלום)
 • 21:23, 23 בפברואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־עורך ממשק, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת וגם בדוק עריכות אוטומטית ל־עורך ממשק, מנטר, מעלים וגם בדוק עריכות אוטומטית
 • 18:23, 23 בפברואר 2021 Neriah שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־עורך ממשק, מעלים וגם מפעיל מערכת ל־עורך ממשק, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם מנטר
 • 16:28, 4 בינואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־מעלים וגם מפעיל מערכת ל־מעלים, מפעיל מערכת וגם עורך ממשק
 • 16:09, 4 בינואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־מפעיל מערכת ל־מפעיל מערכת וגם מעלים
 • 15:57, 3 בינואר 2021 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־(כלום) ל־מפעיל מערכת
 • 22:49, 28 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־מפעיל מערכת ל־(כלום) (החלטתי לעשות סדר עם ההרשאות. בקרוב, מי שהוסר ממנו יקבל בחזרה)
 • 17:46, 23 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־(כלום) ל־מפעיל מערכת
 • 15:42, 23 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בירוקרט (זמני, עד 13:45, 24 בדצמבר 2020) ל־(כלום) (דגלךהיחלךדהנדחלהניחלד חה חהח החה חה הח ה)
 • 14:16, 23 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בירוקרט (זמני, עד 13:45, 24 בדצמבר 2020), עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט (זמני, עד 13:45, 24 בדצמבר 2020)
 • 13:45, 23 בדצמבר 2020 Neriah שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בירוקרט (זמני, עד 16:03, 23 בדצמבר 2020), עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט (זמני, עד 13:45, 24 בדצמבר 2020), עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מעלים, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים (אוריד לי אותה בערב)
 • 16:24, 22 בדצמבר 2020 Neriah שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בירוקרט (זמני, עד 16:03, 23 בדצמבר 2020), עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית וגם עורך וידג'טים ל־בירוקרט (זמני, עד 16:03, 23 בדצמבר 2020), עורך ממשק, חסין חסימות IP, מנטר, מפעיל מערכת, בדוק עריכות אוטומטית, עורך וידג'טים וגם מעלים
 • 16:07, 22 בדצמבר 2020 Neriah שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בירוקרט (זמני, עד 16:03, 23 בדצמבר 2020) וגם מפעיל מערכת (זמני, עד 03:00, 17 בנובמבר 2023) ל־בירוקרט (זמני, עד 16:03, 23 בדצמבר 2020), מפעיל מערכת, עורך ממשק, בדוק עריכות אוטומטית, מנטר, חסין חסימות IP וגם עורך וידג'טים
 • 16:03, 22 בדצמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־מפעיל מערכת (זמני, עד 03:00, 17 בנובמבר 2023) ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 03:00, 17 בנובמבר 2023) וגם בירוקרט (זמני, עד 16:03, 23 בדצמבר 2020) (זמני - לבקשתו - בדיקה)
 • 18:27, 17 בנובמבר 2020 מערכת שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Neriah מ־בדוק עריכות אוטומטית ל־מפעיל מערכת (זמני, עד 03:00, 17 בנובמבר 2023) (לפי הצבעה במפעיל נולד)
הצגת היומן המלא