משתמש:דוגקן

מתוך אקלימוס

.This user will not be active any time soon .P.S. I got vaccinated against the corona