סיכום חודשי - ספטמבר 2020

מתוך אקלימוס

בהרים ובפנים הארץ, זהו ספטמבר החם ביותר מתחילת המדידות, הן ביום והן בלילה, והוא שובר את השיא הקודם (שנקבע בספטמבר 2015) בשיעור ניכר.במישור החוף ובשפלה, ספטמבר 2020 שובר את השיא של טמפרטורת המינימום (אך לא את שיא טמפרטורת המקסימום). במהלך גל החום שחווינו נמדדו ערכים קיצוניים, בחלקם שוברי שיאים, לא רק לספטמבר אלא לכל השנה.כך למשל, 48.9 מעלות צלסיוס (מ"צ) נמדדו באילת ב-4 בספטמבר, הטמפרטורה הגבוהה ביותר לכל השנה בתחנה זו מתחילת המדידות בה לפני יותר מ- 70 שנה. בחלק מהתחנות נשברו שיאי טמפרטורת המקסימום לחודש ספטמבר.בירושלים נשבר ב-3 בחודש שיא של 118 שנים עם 41.2 מ"צ, לעומת 41.1 שנמדדו בשיא הקודם מ-1902.למחרת נמדד ערך דומה. גם בטמפרטורת המינימום היו מספר מקרים בהם נשברו שיאים הסטוריים, רובם בליל 4-3 בספטמבר.בירושלים נמדדה טמפרטורת מינימום של 31.0 מ"צ ובכך נשבר השיא הקודם של 30.5 מ"צ מיוני 1942.פרטים נוספים על חלקו הראשון של גל החום בסקירה שיצאה בתחילת החודשמעבר לקובץ pdf. ואי אפשר שלא להזכיר את רצף הימים החמים שהיו בספטמבר 2020.בכפר בלום,למשל, היו 8 ימים רצופים עם יותר מ-40 מ"צ.לא היה רצף דומה מתחילת המדידות בתחנה לפני יותר מ-65 שנה, בכל חודשי השנה. בירושלים היה השנה רצף של 24 ימים עם טמפרטורה של 31 מ"צ ומעלה מ-28 באוגוסט עד 20 בספטמבר.מתחילת המדידות ב-1867 לא היה רצף דומה שרובו בספטמבר ובחודשים יול-אוגוסט היו שני מקרים כאלה בלבד, ב-1922 וב-1887.

למעשה, התאריכים היחידים בהם הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ היו קרובות לממוצע או נמוכות ממנו במעט היו 24 עד 26 בחודש ואז גם ירד מעט גשם במספר מקומות. הדף באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי