סיכום חודש פברואר 2021

מתוך אקלימוס

על אף שבמהלך פברואר היו רק 6 עד 7 ימי גשם, פברואר היה בכללותו קרוב לממוצע מבחינת כמויות הגשם, וזאת בזכות אירוע המשקעים המשמעותי שחווינו באמצע החודש, בו ירדו בארבעה ימים כמויות גשם קרובות לממוצע החודשי, ובנוסף, ירדו גם כמויות גדולות של שלג בהרים.

בכך מצטרף פברואר לחודשים ינואר ודצמבר, ומביא אותנו לחורף שהתאפיין במיעוט ימי גשם, ובריבוי ימי שמש.

מצב זה תואם את שהוצג בפרסום של השירות המטאורולוגי שיצא לאחרונה על השוואת שלוש תקופות תקן סטנדרטיות בכמות הגשם בישראל 1931 עד 2020

כזכור, על פי הפרסום, קיימת הפחתה במספר ימי גשם בסף נמוך, בעוד שקיימת עלייה מסוימת במספר הממוצע של ימי גשם בסף גבוה. הדבר מתיישב עם מגמת ההתחממות שאזורנו חווה בעשורים האחרונים – ככל שחם יותר יש נטייה לעוצמות גשם גבוהות יותר וייתכן שהדבר בא לידי ביטוי בעלייה המתונה במספר ימי הגשם בסף הגבוה ומביא לכך שכמויות הגשם הממוצעות אינן פוחתות, אך מספר ימי הגשם קטן.

יחד עם זאת, יש לזכור ששינוי אקלימי הוא שינוי ארוך טווח ולכן גם אם יש מגמת פחיתה במספר ימי הגשם הרי שזה לא חייב לבוא לידי ביטוי בכל עונה ועונה, ולראייה שתי עונות הגשם הקודמות (2018/19 ו-2019/20) שהיו גשומות והתאפיינו גם בריבוי בולט של ימי גשם בכל הספים (בצפון הארץ 85 עד 90 ימי גשם ויותר, לעומת ממוצע של 65 עד 70 ימים).


כמויות הגשם מתחילת העונה ממשיכות להיות גבוהות מהממוצע לתקופה המקבילה (עד סוף פברואר). במישור החוף ירדו 120% עד 140% מהממוצע לתקופה המקבילה. בתחנות לא מעטות במישור החוף זוהי השנה השלישית ברציפות בה הן עוברות את הממוצע לכל השנה ובמישור החוף הצפוני אף השנה הרביעית ברציפות.

גם בצפון הארץ ובשומרון הכמויות המצטברות עולות על הממוצע לתקופה המקבילה ומגיעות ל-110% עד 120% ממנו. בהרי יהודה הכמויות קרובות לממוצע, ובדרום הארץ ממשיך להתקיים גירעון – בצפון הנגב ירדו 60% עד 80% מהממוצע ומדרום אף פחות.


הטמפרטורות בפברואר היו גבוהות מהממוצע (2009-1995). הדבר בלט בטמפרטורות המקסימום שהיו גבוהות מהממוצע ברוב חלקי הארץ ב-2 עד 3 מ"צ. טמפרטורות המינימום עלו על הממוצע ב-1 עד 1.5 מ"צ בהרים ובפנים הארץ וב-0.5 עד 1 מ"צ במישור החוף.

זהו מצב יוצא דופן שחודש שכלל מערכת שלג משמעותית עדיין היה חם מהממוצע בצורה בולטת - בדרך כלל מערכת שלג משמעותית מתרחשת בחודש קר ממוצע או קרוב אליו.

הדף באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי