ציטוט דף זה

מתוך אקלימוס

מידע ביבליוגרפי על 20 ס"מ שלג נערמו בחרמון